Over ons

Wat is Bidden en Vasten RK?

Bidden en Vasten RK is een organisatie die meerdere malen per jaar conferenties organiseert. Door deze conferenties willen we mensen tot een persoonlijke ontmoeting met Jezus brengen. Op deze conferenties zien we dat God levens verandert door de kracht van de Heilige Geest. Ook hebben we als doel om bloei en vernieuwing te brengen in de katholieke kerk. Lees meer over onze doelstelling

Bidden en Vasten RK is in 2019 ontstaan nadat een aantal katholieke jongeren zelf tien dagen hebben gebeden en gevast.
Lees meer over onze oorsprong

Wat is vasten?

Vasten is voor een bepaalde periode stoppen of minderen met een bepaald iets. Vaak wordt er met vasten het niet of minder eten en/of drinken bedoeld, maar ook minder internetten, gamen, uitgaan of geld uitgeven zijn vormen van vasten.

Het is een gebruik dat veel terugkomt in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Zo vastte Mozes voordat hij de tien geboden opschreef (Exodus 34:28), Daniël vastte nadat hij een zware boodschap te verwerken had gekregen (Daniël 10:3) en Jezus vastte veertig dagen in de woestijn waarbij Hij door de duivel op de proef werd gesteld (Mattheüs 4:2). In de Bijbel lees je dat vasten vrijwel altijd samen met gebed gaat.

Waarom bidden en vasten?

Veel christenen denken bij vasten alleen nog aan de veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd) tussen Aswoensdag en Pasen. En dit klopt, in deze periode vasten ieder jaar wereldwijd vele christenen. Maar waarom? Voor christenen is de veertigdagentijd een periode van vasten en bezinning in voorbereiding op Pasen, het feest waarbij we herdenken dat Jezus is gestorven voor onze zonden en na drie dagen is verrezen uit de doden.

Maar dit is niet het enige moment dat wij mogen vasten en bidden. Vroeger was het voor christenen heel normaal om ook buiten de veertigdagentijd te bidden en vasten. Sterker nog, niks werd ondernomen of gedaan zonder eerst in onderscheiding te bidden en te vasten. Door veranderingen in de kerk is dit gebruik echter langzaam in verval gekomen en zijn mensen steeds minder gaan vasten. 

Zoals ook in de Bijbel in veel verhalen staat beschreven zorgt het vasten in combinatie met het bidden voor een diepere connectie met God en ontvangen we Gods genade. Door het vasten stellen we ons volledig afhankelijk van God op en leren we zijn wil voor ons leven kennen. Jezus zelf begon zijn openbare leven nadat Hij veertig dagen had gebeden en gevast in de woestijn (Lukas 4:1-15). Hij leerde zo de wil van zijn Vader nog beter kennen. Jezus begon zijn bediening met gebed en vasten, en wij als volgelingen kunnen daar dan ook een voorbeeld aan nemen.

Wat is de kracht van bidden en vasten?

Veel mensen kijken tegenwoordig raar op als je het hebt over vasten en denken eerder dat je het hebt over een bepaald dieet of zo. Maar de kracht van het bidden en vasten is niet dat je erdoor kan afvallen.

Nee, door het vasten hou je meer tijd over, en door bewust deze tijd vrij te maken voor God leer je Hem beter kennen. Je leert meer over wie God is en hoe Hij jou helpt. Je leert hoe groot God is en hoe groot zijn liefde voor jou is. Je word beter in staat om Zijn te stem verstaan, om zo beter te kunnen onderscheiden wat goed en slecht is. De kracht van de Heilige Geest wordt vrijgezet in je leven. Gods licht begint te schijnen op je leven en alles wat niet van God is komt aan het licht. Dit heeft tot gevolg dat je genezing, herstel en bevrijding ervaart. Je gaat wandelen in alles wat God voor je heeft. Je wordt als het ware in Vuur en Vlam voor Jezus gezet.