Over ons

Onze doelstelling

Stichting Bidden en Vasten RK is opgericht met verschillende doelen voor ogen. Op deze pagina vind je meer over onze doelen, en hoe wij deze doelen willen bereiken.

We hebben als stichting drie hoofddoelen:
1. Persoonlijke groei (mensen leren Jezus persoonlijk kennen en krijgen een intieme relatie met Hem)
2. Vasten en gebed (mensen ontdekken de kracht van vasten in combinatie met gebed)
3. De Heilige Geest (mensen worden bekend met de werking van de Heilige Geest en laten meer van de Heilige Geest toe in hun leven)

Andere speerpunten die we hebben zijn:
1. Jongeren  (iedereen is welkom bij onze conferenties jong en oud, maar wij geloven dat jongeren de toekomst van de kerk zijn)
2. De katholieke kerk (als katholieke organisatie zetten we ons in om bloei en vernieuwing te brengen in de kerk, zodat het vuur terugkeert in katholieke gemeenschappen)

De stichting is verder ook een non-profit, dit wil zeggen dat winst maken niet tot een van onze doelen behoort. Toch hebben ook wij vaste lasten die wij moeten betalen en ook het organiseren van onze conferenties en andere activiteiten is niet gratis. 
Wil je onze missie financieel ondersteunen? Doneer dan nu!

Lees hieronder meer over onze doelen.

Persoonlijke groei

In de eerste instantie is ons doel om zoveel mogelijk mensen God te laten leren kennen, zowel ongelovigen als gelovigen. Iedereen verdient het om God te leren kennen en Gods liefde te ervaren. Hiervoor organiseren wij elk jaar verschillende conferenties. Op deze conferenties geven we teachings, hebben we tijden van gebed en nog veel meer. Onze conferenties zijn erop ingericht om iedere deelnemer een stevige basis te geven waarop verder gebouwd kan worden, zowel in de vorm van kennis en het opdoen van ervaringen, als het aanbieden van geestelijke hulp en het opbouwen van een community om elkaar te ondersteunen en op te bouwen, ook na de conferentie. > Lees hier meer over onze conferenties

Vasten en gebed

Uiteraard is de kracht van het vasten (in combinatie met bidden) ook één van de dingen waar wij mensen warm voor willen maken. Veel mensen denken bij vasten aan extreme honger lijden en zeggen al: ‘Nee, bedankt!’ bij het idee. Wij willen juist ook die mensen laten weten dat vasten zoveel meer is dan alleen niet eten, en hoeveel genade vasten met zich meebrengt. Dit willen we realiseren door onze conferenties, maar ook vooral door de ervaringen van mensen die al eens gevast hebben te delen, om zo mensen te inspireren en onder christenen bekend te maken wat voor kracht er uit het vasten voortkomt. > Meer informatie over vasten

Door het vasten houd je meer tijd over voor gebed, en door bewust deze tijd vrij te maken voor God leer je Hem beter kennen. Je leert meer over wie God is, en hoe Hij jou helpt. Je leert hoe groot God is, en hoe groot zijn liefde voor jou is. Je wordt beter in staat om Zijn te stem verstaan, om zo beter te kunnen onderscheiden wat goed en slecht is. De kracht van de Heilige Geest wordt vrijgezet in je leven. Gods licht begint te schijnen op je leven en alles wat niet van God is komt aan het licht. Dit is de kracht van vasten en gebed.

De Heilige Geest

Ook één van onze hoofddoelen is om mensen bekend te maken met de werking van de Heilige Geest. Vaak is voor veel christenen de Heilige Geest nog een grote onbekende voor hen. Ze geloven wel dat het een soort ‘kracht’ is, maar weten er verder niet veel over. Wij geloven dat het essentieel is om de Heilige Geest toe te laten in je leven. Op onze conferentie geven we heldere uitleg over de werking van de Heilige Geest en hoe mensen meer van de Heilige Geest kunnen toelaten in hun leven. Thema’s over de Heilige Geest die o.a. aan bod komen zijn: de doop in de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest (1 Kor. 12). Graag nemen we deelnemers ook praktisch mee en blijft het niet alleen bij uitleg.

Jongeren

Als stichting staan wij open voor iedereen die over het geloof wil leren, zowel gelovigen als niet-gelovigen, jong of oud, het maakt allemaal niet uit. Maar als doelgroep richt de stichting zich vooral op het aantrekken van jongeren. In de huidige maatschappij is gelovig zijn, en vooral gelovig blijven, steeds lastiger. Vooral voor tieners / jongeren is de maatschappelijke en sociale druk vaak groot, waardoor veel van hen zich toch meer en meer distantiëren van het geloof en het uiteindelijk kwijtraken. Ondanks dat onze maatschappij de laatste jaren steeds meer accepteert qua persoonlijke overtuigingen, zien wij dat juist veel jongeren het geloof verliezen. Dit zien we ook terug in de kerken, waar steeds minder jongeren komen. En omdat juist deze generatie zo belangrijk is voor de toekomst van de kerk, richten wij ons dan ook vooral op jongeren.

De katholieke kerk

De RK in onze naam staat voor Rooms-Katholiek. Wij zijn dan ook een katholieke organisatie. Zo komen er op onze conferenties ook katholieke thema’s voorbij zoals heiligen, maar ook vieren we dagelijks de Heilige Mis op onze conferenties, zoals deze ook in de katholieke kerk gehouden worden. Een ander doel van onze stichting is dan ook de groei en vooral ook de bloei van de katholieke kerk en het terugkeren van het vuur in de kerkgemeenschappen. 

Op het moment gaan er steeds meer kerken dicht omdat er te weinig mensen nog naar de kerk komen. En de mensen die gaan, gaan vaak enkel naar de kerk omdat ze dit gewend zijn te doen, maar als je hen vraagt wie God voor hen is, weten ze vaak geen antwoord te geven. Sommigen geloven niet eens meer, maar blijven komen voor de ‘sfeer’. Dit soort ‘lauwe’ katholieken zijn er steeds meer, en hier willen wij dan ook een ommekeer in teweeg brengen. Wij willen onze kerken weer vol krijgen, en dan vooral vol met christenen die ook echt voor God komen en Hem intiem kennen. Mensen die het geloof niet enkel een uurtje op zondag beleven, maar op elk moment van hun leven. 

Eén van de manieren om deze bloei te realiseren voor ons is door onze conferenties. Op onze conferenties proberen we de schoonheid van de kerk en de Heilige Mis uit te dragen. Maar vooral door onze deelnemers zelf proberen wij dit. Wij geven onze deelnemers namelijk niet alleen een basis mee om hun persoonlijke geloof door op te bouwen, maar ook een basis van waaruit zij in hun eigen omgeving en kerkgemeenschap het vuur voor God bij mensen kunnen aanwakkeren. 

Financieel

De stichting is verder ook een non-profit, dit wilt zeggen dat winst maken niet tot één van onze doelen behoort. Toch hebben ook wij vaste lasten die wij moeten betalen, en ook het organiseren van onze conferenties en andere activiteiten is niet gratis. Om deze kosten toch te kunnen dekken worden deze kosten verrekend met de deelnameprijs van onze conferenties. 

Als non-profit worden de bestuursleden van de stichting dan ook niet betaald, maar ook onze teamleden en andere medewerkers worden niet betaald: iedereen werkt op vrijwillige basis. Wel krijgen onze bestuursleden, teamleden en medewerkers korting op het deelnamebedrag voor het bijwonen van onze conferenties als tegemoetkoming voor het werk dat ze voor de stichting verrichten.

Geld dat wij ontvangen vanuit donaties en sponsors wordt gereserveerd voor het aanschaffen van spullen zoals flyers en giften aan sprekers. Maar dit geld wordt ook gebruikt voor het tegemoetkomen van mensen die wel naar onze conferenties willen komen, maar het niet kunnen betalen. Hoe meer donaties wij binnen halen hoe meer mensen naar onze conferenties kunnen komen. 

Wil jij het ook voor anderen mogelijk maken één van onze conferenties bij te wonen? Doneer dan nu!